Basisschool Het Landje

Vrienden van Het Landje

2014

Toen basisschool Het Landje uitgebreid werd met een prachtig gebouw, verbouwd door Korteknie Stuhlmacher Architecten, is met de Vrienden van Het Landje een project opgezet om ervoor te zorgen dat er een plan en financiering kwam voor een eenduidige inrichting van de school die aansloot bij de wensen van de architect.

Met de medewerking van vele (creatieve) ouders is het gelukt om binnen korte tijd deze inrichting te realiseren.

Architect: Korteknie Stuhlmacher Architecten
Organisatie en uitvoering: Vrienden van Het Landje