Aanbevelingen door voormalige werkgevers

Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam

'Hierbij verklaren wij, dat mevrouw J.C. Langezaal, geboren op 3 augustus 1972 te Rotterdam, met als correspondentieadres Maaskade 84BIII, 3071 NE Rotterdam, Nederland, gedurende de periode van 1 april 1999 tot en met 31 oktober 2010 werkzaam is geweest bij het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam. Mevrouw Langezaal werkte in deze periode als ruimtelijk ontwerper van diverse grote en kleine tentoonstellingen en heeft ook delen van het interieur van het gebouw van het NAi voor haar rekening genomen.

Wij hebben mevrouw Langezaal als een zeer betrokken en betrouwbare collega ervaren die met een groot gevoel van verantwoordelijkheid het beste uit iedere tentoonstelling wilde halen. Hiertoe stelde zij zich in het ontstaansproces altijd op als een zeer genereus teamlid: ze dacht intensief mee op alle terreinen waaronder de inhoud, de communicatie en het proces zonder daadwerkelijk op de stoel van een ander te gaan zitten.

Haar ontwerpstijl kenmerkt zich door een grote eenvoud en zeker soberheid om de boodschap en inhoud van de tentoonstelling optimaal te dienen.

Haar werkwijze is zeer nauwkeurig en zij is zeer goed in staat om op tijd en binnen een taakstellend budget haar werkzaamheden te realiseren. In de begeleiding van stagiaires ben (externe) projectmedewerkers is zij een zeer constructieve mentor gebleken.'

Rotterdam, 20 september 2011

Hoogachtend,
Peter Haasbroek
Zakelijk directeur

De Designpolitie, Amsterdam

'In de periode 01.11.2010 tot 30.04.2011 is Joyce bij ons werkzaam geweest als Projectmanager.
In de korte periode dat ze bij ons gewerkt heeft, viel Joyce op door haar grote betrokkenheid, zowel binnen de studio als naar klanten toe. Joyce is een zorgvuldige en hardwerkende projectmanager die zich bij ons vooral gestort heeft op een groot design event ‘What Design Can Do’ en de organisatie rondom de projecten van onze overige klanten. 
Gezien het feit dat zij jaren voor het NAi gewerkt heeft, bleek Joyce ons daarnaast goed te kunnen adviseren in het verbeteren van de relatie met klanten. Haar vertrek hebben we betreurd en werd helaas ingegeven door bedrijfseconomische motieven.

We bevelen haar van harte aan!'

Met vriendelijke groet,
Richard van der Laken
Mede-oprichter De Designpolitie